Đăng kí tài khoản Đồng miễn phí

Tài khoản Đồng luôn luôn miễn phí !

Thông tin đăng nhập


Password must contain the following:

A không viết hoa chữ cái

A Viết hoa chữ cái

A số

Tối thiểu 8 chữ cái

Mật khẩu nên giống nhau

Thông tin công ty

Thêm tên công ty!
Please select a location
Please select a company type
Please select sector

Đã có tài khoản? Login

Login

Chưa có tài khoản Đăng kí

Về chúng tôi

Tầm nhìn

Hỗ trợ người dân bằng cách giúp đỡ nền kinh tế địa phương thông qua hỗ trợ và tạo điều kiện phát triển cho nền kinh tế địa phương, cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Nhiệm vụ

Tạo ra một cộng đồng vưới kiến thứ rộng là nơi để các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể hoạt động, trao đổi kinh nghiệp, chia sẻ hướng giải quyết, để từ đó cải thiện năng suất và hiệu quả kinh doanh

Trở thành trung tâm cung cấp giải pháp số 1 cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ để học hỏi, khám phá và đổi mới qua các nền tảng kỹ thuật số và các tương tác khác phù hợp nhất cho từng vùng, từng địa phương.

Đăng kí

Đồng

 • Truy cập thông tin
 • Thăm dò ý kiến
 • Bình luận

Bạc

 • Truy cập thông tin
 • Bình luận
 • Thăm dò ý kiến và kết quả
 • Tìm kiếm công ty và người dùng
 • Theo dõi công ty khác

Vàng

 • Truy cập thông tin
 • Bình luận
 • Thăm dò ý kiến và kết quả
 • Tìm kiếm công ty và người dùng
 • Theo dõi công ty và người dùng khác
 • Tạo sản phẩm và dịch vụ để trưng bày cho trang của công ty
 • Hỗ trợ trực tuyến

Platinum

 • Truy cập thông tin
 • Bình luận
 • Tạo 5 chưng trình khảo sát/ tháng. Tham gia khảo sát và xem kết quả
 • Tìm bài viết của công ty và người dùng
 • Theo dẽo công ty và người dùng
 • Tạo sản phẩm và dịch vụ để trưng bày cho trang của công ty
 • Hỗ trợ trực tuyến
 • Giải pháp theo yêu cầu

Cộng đồng

Tìm hiểu thêm về cộng đồng chúng tôiHỗ trợ chúng tối

Chúng tôi tin vào sức mạnh của một cộng đồng thông thái! Hỗ trợ chúng tôi để tạo một cộng đồng có thể hiểu về những khó khăn mà bạn đang gặp phải bằng cách kết nối các doanh nghiệp vừa và nhỏ để cùng nhau lớn mạnh hơn!Đầu tư Quyên góp

Liên hệ

Image Description

Thao Nguyen

VIETNAM

thao@futurefitsme.net

Đăng kí